27.6.19

COFIWCH!! Ffair Haf yfory/ REMEMBER Summer Fair tomorrow
Bydd/ There will be: 

  • Castell neidio/ bouncy castle                            
  • Saethu at y gol/ football penalties
  • Stondin deganau/ toy stall
  • Stondin teisennau/ cake stall
  • Twb lwcus/ lucky dip
  • Hufen ia/ Ice cream 
  • Stondinau bwyd/ Food stalls
  • Paentio wynebau/ Face painting
  • Gwerthu Llyfrau/ book stall
  • Gwlychu'r rhiant/ Soak the parent 
A mwy/ and more
Dewch i ymuno a'r hwyl! / Come and join the fun!