4.7.18

Ffair Haf/ Summer Fair

Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth. Codwyd £836.70 i'r Ysgol.
Ewch at Flickr am fwy o luniau!

Thank you very much for your support. We raised £836.70 for the school.
Visit Flickr for more photos!

Llongyfarchiadau i Charlie, Blwyddyn 4, am ennill y gystadleuaeth dyfalu faint o Lego oedd yn y pot!

Congratulations to Charlie, Year 4, for winning the guess how many Lego bricks were in the jar!