28.6.18

Trawsgwlad Ynys Mon yn Plas Newydd/ Anglesey Cross- Country in Plas Newydd

Yn ddiweddar, bu saith o ddisgyblion yn cystadlu yn y ras trawsgwlad derfynol i Ysgolion Ynys Mon yn Mhlas Newydd. LLongyfarchiadau  i  bob un ar eu llwyddiant.


Last week pupils took part in the Anglesey Schools cross-country final at Plas Newydd. Congratulations to all the pupils who took part! 

No comments: