22.6.18

Gwyl Criced/ Cricket Festival

Llongyfarchiadau i dim criced Blwyddyn 5 ar eu llwyddiant yn y twrnament Criced yn Penrhos. Diolch i Sam Painter o Criced Cymru am drefnu. 

Ewch at Flickr am fwy o luniau!

Well done to the Year 5 cricket team on their success at the cricket tournament at Penrhos. Thank you to Sam Painter from Cricket Wales for organising the cricket festival. 

More photos on Flickr!


No comments: