28.6.18

COFIWCH!! Ffair Haf yfory/ REMEMBER Summer Fair tomorrow
Bydd/ There will be: 

 • Castell neidio/ bouncy castle                            
 • Saethu at y gol/ football penalties
 • Stondin deganau/ toy stall
 • Stondin teisennau/ cake stall
 • Twb lwcus/ lucky dip
 • Hufen ia/ Ice cream 
 • Stondinau bwyd/ Food stalls
 • Planhigion/ Plants for sale
 • Paentio wynebau/ Face painting
 • Gwerthu Llyfrau/ book stall
 • Gwlychu'r rhiant/ Soak the parent 
A mwy/ and more
Dewch i ymuno a'r hwyl! / Come and join the fun!

No comments: