18.6.18

Mr John Cave

It is with a very heavy heart that we have had to say good-bye to a real gentleman, a friend and a huge part of the Ysgol Kingsland family.  Mr Cave was an active, well-regarded and much loved governor at Ysgol Kingsland for many years.  Our school’s resident photographer who captured many amazing pictures at school plays, sports day, leavers assembly's and the list goes on.   The epitome of a gentleman with a wealth of local knowledge second to none. The children adored him and respected him, as did parents, teachers and staff. It's been very hard to find a photograph of John as he was always the one holding the camera! Here are a few photographs at Ysgol Kingsland. We will all miss you Mr Cave but you'll never be forgotten. Rest In Peace.   

Gyda chryn dristwch rydym yn gorfod ffarwelio gyda gŵr bonheddig, ffrind a rhan annatod o deulu Ysgol Kingsland. Roedd Mr Cave yn llywodraethwr gweithgar, yn barchus a charedig iawn yn Ysgol Kingsland ers blynyddoedd lawer. Ffotograffydd preswyl ein hysgol a dynnodd llawer o luniau anhygoel ddiwrnod mabolgampau ysgol, y digwyddiadau chwaraeon, gwasanaethau gadael a llawer mwy.   Roedd yn ddyn â chyfoeth o wybodaeth leol. Roedd gan y plant, rhieni, athrawon a staff gymaint o barch iddo. Bu'n anodd iawn dod o hyd i lun o John gan ei fod bob amser yn dal y camera! Dyma ambell lun o honno yn Ysgol Kingsland. Byddwn ni i gyd yn eich colli Mr Cave ond ni fyddwn byth yn eich anghofio. Cysgwch yn dawel.


14.6.18

Mabolgampau 2018 - Am ddiwrnod gwych! / Sports Day 2018 - What a great day!

Am ddiwrnod gwych!

Ewch at Flickr am fwy o luniau!

What a great sports day! 

More photos on Flickr!8.6.18

Neidio noddedig/ sponsored bounce

Neidio Noddedig!/ Sponsored bounce!

Codwyd £1763.10, i'r ysgol, yn  dilyn ein neidio noddedig! Diolch o galon am eich cefnogaeth. 

Ewch at Flickr am fwy o lluniau.

We raised £1763.10, for the school, from our sponsored bounce. Thank you very much for your support.

There are more photos on Flickr.