21.5.18

Unrhyw un am griced? / Anyone for cricket?

Daeth Sam o Griced Gymru i roi gwersi sgilliau criced i ddosbarth Mrs Hood a Mrs Owen. Roedd y plant wedi mwynhau.


Ewch at Flickr am fwy o luniau!

Last week Sam from Cricket Wales came to teach the pupils in Mrs Hood and Mrs Owens class some cricket skills. The children enjoyed the lesson.


More photos on Flickr!No comments: