24.5.18

Cofiwch! Remember!

Neidio Noddedig / Sponsored Bounce

Bydd  y Neidio Noddedig yn digwydd yfory (Dydd Gwener 25/5/2018).  Bydd y plant hefyd yn gallu gwisgo dillad eu hunain wrth gasglu noddwyr neu gyfrannu £1.

Sponsored Bounce will take place tomorrow (Friday 25/5/2018). Pupils are also invited to wear their own clothes at school tomorrow for a £1 donation.


No comments: