23.5.18

Celtaid yn nosbarth Mrs Owen/ Celts in Mrs Owen's class

Mae dosbarth Mrs Owen wedi bod yn brysur iawn yn creu tariannau Celtaidd. Maen nhw yn greadigol iawn! 

Mrs Owen's class have been very busy creating Celtic shields. They are a very creative bunch! 

Ewch at Flickr am fwy o luniau/ More photos on Flickr!No comments: