24.5.18

Cofiwch! Remember!

Neidio Noddedig / Sponsored Bounce

Bydd  y Neidio Noddedig yn digwydd yfory (Dydd Gwener 25/5/2018).  Bydd y plant hefyd yn gallu gwisgo dillad eu hunain wrth gasglu noddwyr neu gyfrannu £1.

Sponsored Bounce will take place tomorrow (Friday 25/5/2018). Pupils are also invited to wear their own clothes at school tomorrow for a £1 donation.


23.5.18

Celtaid yn nosbarth Mrs Owen/ Celts in Mrs Owen's class

Mae dosbarth Mrs Owen wedi bod yn brysur iawn yn creu tariannau Celtaidd. Maen nhw yn greadigol iawn! 

Mrs Owen's class have been very busy creating Celtic shields. They are a very creative bunch! 

Ewch at Flickr am fwy o luniau/ More photos on Flickr!21.5.18

Unrhyw un am griced? / Anyone for cricket?

Daeth Sam o Griced Gymru i roi gwersi sgilliau criced i ddosbarth Mrs Hood a Mrs Owen. Roedd y plant wedi mwynhau.


Ewch at Flickr am fwy o luniau!

Last week Sam from Cricket Wales came to teach the pupils in Mrs Hood and Mrs Owens class some cricket skills. The children enjoyed the lesson.


More photos on Flickr!17.5.18

Lluniau Dosbarth Yfory/ Class photos tomorrow
Cofiwch!
Yfory bydd y ffotograffydd Gwynant Parri yn yr ysgol i dynnu lluniau dosbarth.

Remember!
Tomorrow the photographer Gwynant Parri will be in the school to take class photographs.

Image result for photographer

9.5.18

Pam mae gan y fuwch goch gota smotiau? Why do Ladybirds have spots?

Pam mae gan y fuwch goch gota smotiau?
Why do Ladybirds have spots?

Mae'r dosbarth derbyn wedi bod yn astudio trychfilod. Trefnodd Miss Jones daith addysgol i Pili Palas. Cafodd y plant lawer o hwyl yn astudio gwahanol drychfilod.

This term the reception class have been learning about mini beasts. Miss Jones organised a lovely trip to Pili Palas. The children had a wonderful time exploring and learning about the different mini beasts.4.5.18

Cardiau Post gan yr artist lleol Janet Bell Beautiful Postcards from the local artist Janet Bell

Cardiau Post gan yr artist lleol Janet Bell
Beautiful Postcards from the local artist Janet Bell

Mae dosbarth Mr Pawson wedi bod yn astudio gwaith yr artist lleol Janet Bell. Derbyniodd y plant gardiau post gwych gan yr artist. Isod gweler y capteiniaid ym mlwyddyn 6 â'r cardiau post.

Mr Pawsons class have been studying the work of local artist Janet Bell. The pupils received some wonderful postcards from her. Below are the year 6 captains with their postcards.