16.4.18

Eglwys Sant Cybi - Saint Cybi's Church

Eglwys Sant Cybi

Dydd Mawrth aeth Blwyddyn 1 i ymweld ag Eglwys Sant Cybi. Cafodd y plant wasanaeth bedydd i doli 'Jack'.


Ewch at flickr i weld mwy o luniau

On Tuesday Year 1 visited Saint Cybi's Church. The children experienced a baptism service, where their doll 'Jack' was baptised. 
There are more photos on Flickr
Aeth blwyddyn 3, 4, 5 a 6 i ymweld ag Eglwys Sant Cybi ddydd Iau i ddysgu am yr Eglwys.

The Years 3, 4, 5 and 6 pupils visited St Cybi's Church on Thursday to learn about the Church. 


No comments: