30.4.18

Mae'r Gwanwyn wedi cyrraedd! Spring has sprung!

Mae'r Gwanwyn wedi cyrraedd!
Spring has sprung!

Mae dosbarth Miss Thomas a Mrs Hood wedi mwynhau garddio hefo Hayleigh yn ystod y flwyddyn. Tymor yma bu blwyddyn 2 Miss Thomas yn plannu tatws. Bu dosbarth Mrs Hood yn plannu cennin pedr a briallu mewn tybiau ym mlaen yr ysgol.

Over the last year pupils in Miss Thomas and Mrs Hood's class have been working with Hayleigh the gardener. This term year 2 students have been busy bees planting potatoes, while pupils from Mrs Hood's class have been planting up tubs with daffodils and primroses.

Ewch at Flickr i weld mwy o luniau
There are more photos on Flickr
16.4.18

Eglwys Sant Cybi - Saint Cybi's Church

Eglwys Sant Cybi

Dydd Mawrth aeth Blwyddyn 1 i ymweld ag Eglwys Sant Cybi. Cafodd y plant wasanaeth bedydd i doli 'Jack'.


Ewch at flickr i weld mwy o luniau

On Tuesday Year 1 visited Saint Cybi's Church. The children experienced a baptism service, where their doll 'Jack' was baptised. 
There are more photos on Flickr
Aeth blwyddyn 3, 4, 5 a 6 i ymweld ag Eglwys Sant Cybi ddydd Iau i ddysgu am yr Eglwys.

The Years 3, 4, 5 and 6 pupils visited St Cybi's Church on Thursday to learn about the Church. 


12.4.18

Mae goriadau wedi cael ei adael yn y cyfnod sylfaen bore ma. Some car/ house keys have been found in the infants cloak room this morning.

Mae goriadau wedi cael ei adael yn y cyfnod sylfaen bore ma. 

Some car/ house keys have been found in the infants cloak room this morning.