7.3.18


Yn ystod yr wythnos daeth nyrs i'r ysgol at ddisgyblion cyfnod allweddol 2 i drafod bwyta'n iach. Hefyd, ymwelodd Mr Llion Williams a'i sioe 'mewn cymeriad'. Soniodd am ddatblygiad yr iaith Gymraeg. Ewch at Flickr i weld mwy o luniau. 

This week the school nurse visited the pupils in Key Stage 2 to discuss healthy eating. Mr Llion Williams visited with his show 'in character' about the development of the Welsh language. Pupils very much enjoyed the show. There are more photos on Flikr.


No comments: