25.3.18

Pasg hapus, mwynhewch gwyliau'r Pasg! Happy Easter, enjoy the Easter holidays!


Llongyfachiadau i Liam o Flwyddyn 2, sydd wedi ennill cystadleuaeth lliwio. Derbyniodd wy Pasg fel rhodd gan archfarchnad Morrisons.
Well done Liam from Year 2, who won a colouring competition. He received an Easter egg as a prize from Morisons supermarket.Mae blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn gwneud tariannau Rhufeinig.
Year 5 and 6 have been making Roman Shields.Mae blwyddyn 2 wedi bod yn dysgu am ffracsynau gan ddefnyddio cacennau.
Year 2 have been using cakes to learn about fractions.Mae'r  dosbarth derbyn wedi gwneud hetiau Pasg.
The reception class have made Easter bonnets. 

**** Mae dyddiad trip Blwyddyn 1 i'r Eglwys wedi newid o'r 9fed i'r 10fed o fis Ebrill, ymddiheuriadau. Year 1's trip to St Cybi's Church has been changed from the 9th to the 10th of April. Apologies for any inconvenience.****

Mae Blwyddyn 1 wedi bod yn dysgu am y Pasg.


Year 1 have been learning about Easter.

Ewch at Flickr i weld mwy o luniau.
Visit Flickr for more photos.

Pasg Hapus, mwynhewch gwyliau'r Pasg!
Happy Easter, enjoy the Easter Holidays!


No comments: