23.3.18

I ddathlu Wythnos Gwyddoniaeth Prydeinig 2018. Mae'r tîm Pwer Niwclear Horizon wedi cyhoeddi llyfr newydd gan Roger Hargreaves, 'Little Miss Inventor'. To celebrate British Science Week 2018, the Horizon Nuclear Power team gave the school Roger Hargreaves' new book, Little Miss Inventor.Cafodd pawb yn nosbarth Mr Pawson hwyl yn darllen y llyfr. Diolch!

Mr Pawson's class enjoyed reading the book! Thank you!


No comments: