9.3.18

Dydd Gwener prysur!! / What a busy Friday!!

Cawsom lawer o hwyl yn yr ysgol heddiw yn dathlu diwrnod y llyfr.
Prynhawn yma chwaraeodd tim pel droed yn erbyn Ysgol Goronwy Owen o Benllech, 1-3 i Ysgol Goronwy Owen oedd y sgor defynol.
Ewch at Flickr i weld mwy o luniau.

We've had a great time celebrating World Book day!
This afternoon our football team played against Ysgol Goronwy Owen of Benllech. The final score was 1-3 to Ysgol Goronwy Owen.
There are more photos on Flikr.Ar dydd Iau cymerodd rhai o'r disgyblion ran yng ngorymdaith Dewi Sant, yn y dref. 
On Thursday some of the pupils took part in the St David's parade through the town. 

No comments: