27.3.18

Diwrnod Uwcharwyr! / Super Hero day! Cafodd y plant lawer o hwyl yn gwisgo fel uwcharwyr ddydd Gwener. Codwyd £133 at WWF. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. The children had fun dressing up as Super Heros. The school raised £133 towards the WWF. Thank you for your support.

Cafodd y plant lawer o hwyl yn gwisgo fel uwcharwyr ddydd Gwener. 
Codwyd £133 at WWF.
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
The children had fun dressing up as Super Heros. The school raised £133 towards the WWF.
Thank you for your support.


No comments: