7.3.18

Diwrnod y llyfr 9.3.18 / World Book day 9.3.18


Dydd Gwener yma bydd cyfle i'r plant wisgo i fyny fel eu hoff gymeriad llyfr, neu dod a'u hoff lyfr i'r ysgol.

This Friday pupils will have the opportunity to dress up as their favourite book character, or bring their favourite book with them to school.


No comments: