28.2.18

Mae Gorymdaith Gŵyl Ddewi Caergybi wedi ei gohirio tan wythnos nesaf gan fod y rhagolygon yn darogan tywydd garw. Yfory mae croeso i'r disgyblion wisgo unrhyw beth sydd yn gysylltiedig â Chymru. *** Mae'r uchod yn gwbl ddibynnol ar y tywydd ac os bydd yr ysgol yn agored - mwy o wybodaeth yn y bore ar ôl archwiliadau safle. Diolch. ******************************************************************************************** Tomorrow's St David's Day Parade has been postponed until next week due to weather forecast. Children are still welcome to wear Welsh themed clothes. *** The above is obviously dependent on the weather - further information following site inspection tomorrow morning. Thank you.


No comments: