8.2.18

Gwerthu planhigion/ Plant sale

Yfory byddwn yn gwerthu planhigion, mae y disgyblion wedi blannu, o'n polytwnnel am 3 o'r gloch. Bydd yr holl arian a godir yn cael ei rannu rhwng y Gymdeithas Brenhinol y Bad Achub a HM Coastguard.
Hefyd cofiwch bod yr ysgol yn cynnal diwrnod di-wisg yfory i codi pres at y Bad Achub.


Tomorrow at 3 pm we will be selling some plants, grown by the pupils, from our poly tunnel. All money raised will be donated between the Royal National Lifeboat Institution and HM Coastguard.
Please also remember that we have a no school uniform day tomorrow, to raise money for the RNLI.

No comments: