21.2.18

Diolch yn Fawr i Morrisons/ Thank you very much to Morrisions

Tymor diwethaf rhoddodd Morrisons llyfrau gwych i'n disgyblion. Hoffwn ddiolch i Morrisons am bod mor caredig. Mae yr disgyblion wedi rhoi defnydd da i'r llyfrau!!

Diolch!
Last term Morrisons donated some wonderful books to our Pupils. We'd like to say a big thank you for their kind donation. The pupils have put the books to good use!

Thank you!


No comments: