23.2.18

Digwyddiadau y wythnos/ Weekly Roundup


Yr wythnos yn Ysgol Kingsland/ This week in Ysgol Kingsland


Mae dosbarth Mrs Owen yn a studio gwaith Josie Russell yr arlunydd tecstiliau.
Mrs Owen's class are studying the work of textile artist Josie Russell.Aeth dosbarth Miss Thomas i ymweld ar y bad achub dydd mercher. Cawson llawer o hwyl yna.  
Miss Thomas' class visited the Lifeboat station on Wednesday. The pupils had lots of fun!


 
Aeth dosbarth derbyn Mrs Griffiths i nofio Dydd Iau!

Mrs Griffiths class went swimming on Thursday!
No comments: