17.10.17

DIWEDDARIAD - Ysgol yn agored heddiw. Dim newid i'r drefn arferol. UPDATE- School open today. No change to the usual arrangements.

No comments: