16.10.17

DIWEDDARIAD TYWYDD - Bydd yr ysgol yn agored yfory. Os oes unrhyw broblem ar ôl archwiliad o'r safle byddwn yn gadael i chi wybod cyn gynted a phosib. Diolch am eich cydweithrediad heddiw. WEATHER UPDATE - The school will be open tomorrow. If there is a problem following an inspection of the site, we will inform you as soon as possible. Thank you for your cooperation today.

No comments: