9.9.17

Meithrin/Nursery.

Rydym i gyd wedi mwynhau'r wythnos gyntaf yn y Dosbarth Meithrin. Am fwy o luniau gwelwch Flickr.
We have all enjoyed our first week in the Nursery Class. For more photos please see Flickr.


No comments: