8.9.17

Llanc Y Tywod - The Sandman Triathlon Lleoliad râs Llanc Y Tywod yw’r goedwig anhygoel Niwbwrch, cychwyn a gorffen o fewn 700ha o goedwig, gyfagos i'r byd-enwog Traeth Llanddwyn. Pif Faes Parcio, Coedwig Niwbwrch, Ynys Mon. Dydd Sadwrn Medi 16eg: Ras i’r Ifanc. The Sandman Triathlon race venue is incredible Newborough Forest, the start and finish set in an exclusive area within the 700ha woods adjacent to the world famous Llanddwyn Beach. Main Car Park, Newborough Forest, Anglesey. Saturday 16th September: Junior Tri.


http://alwaysaimhighevents.com/sandman-triathlon/sandman-triathlon-junior-triathlon

No comments: