12.9.17

Diolch i Arfona Evans o gwmni Dŵr Cymru am ddod i'r ysgol heddiw i gynnal gweithgareddau amrywiol gyda holl blant yr adran iau. Dysgodd y plant lawer am y Cylched Ddŵr, am ddiogelwch a’n defnydd o ddŵr yn y cartref. Thanks go to Arfona Evans from Welsh Water who came to school today to teach Key Stage 2 pupils about water. The activities included work about the Water Cycle, water safety and our use of water in the home.


No comments: