7.7.17

Thank you very, very much for the fantastic support. A special thanks go to all who gave their time to donate, setup and man the stalls. A wonderful Summer Fayre! Diolch o galon i bawb a gefnogodd y ffair. Diolch arbennig i’r rhai am gyfrannu, am osod y stondinau a’r rhai fu yn gwerthu. Ffair Haf Ardderchog!


No comments: