18.7.17

Mabolgampau Dydd Mercher - Sport’s Day Wednesday - Please keep an eye on the weather for Sport’s Day. We’ll send a message out before 9.00AM to let you know if there’s a problem. Byddwch cystal a chadw llygaid ar y tywydd at yfory. Byddwn yn anfon neges allan cyn 9.00AM er mwyn gadael i chi wybod os bydd problem.


No comments: