17.7.17

Mabolgampau Dydd Mercher - Sport’s Day Wednesday - Please keep an eye on the weather for Sport’s Day – we should be ready to start at 9.30AM for the youngest children and 1.00 for the juniors. Edrychwch ar ragolygon y tywydd er mwyn cadw llygaid ary tebygolrwydd o gynnal y mabolgampau. Cyfnod Sylfaen am 9.00AM a CA2 am 1.00.


No comments: