28.6.17Dydd Gwener 30-06-17 3.15PM  bydd cyfarfod i drefnu’r Ffair Haf yn Neuadd yr ysgol.  Fyddai’r ysgol yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.   
Welai chi yno!
This Friday 30-06-17 at 3.15PM there will be a meeting to arrange the Summer Fayre in the school hall.   Your support would be greatly appreciated. See you there!

No comments: