28.6.17

PC Owain Edwards - Siarad am ffrindiau. Talking about Friendship

Ymweliad buddiol gan PC Owain Edwards.  Siaradodd am y berthynas rhwng plant a bwlio.  Soniodd hefyd am ddiogelwch ar y We.  
A visit from the PC Owain Edwards.  The children enjoyed the talk and activities about relationships and the interaction between children.  He also talked about online safety and bullying.  

Dydd Gwener 30-06-17 3.15PM  bydd cyfarfod i drefnu’r Ffair Haf yn Neuadd yr ysgol.  Fyddai’r ysgol yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.   
Welai chi yno!
This Friday 30-06-17 at 3.15PM there will be a meeting to arrange the Summer Fayre in the school hall.   Your support would be greatly appreciated. See you there!

Tystysgrifau Garddio! - Gardening Certificates!


Diolch Hayley an y tystysgrifau - Thank you Hayley for the certficates


Dydd Gwener 30-06-17 3.15PM  bydd cyfarfod i drefnu’r Ffair Haf yn Neuadd yr ysgol.  Fyddai’r ysgol yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.   
Welai chi yno!
This Friday 30-06-17 at 3.15PM there will be a meeting to arrange the Summer Fayre in the school hall.   Your support would be greatly appreciated. See you there!

23.6.17

Mabolgampau - Sport's Day


Fel canlyniad i dywydd gwael byddwn yn ail gynnal y Mabolgampau ddydd Gwener nesaf.

Due to bad weather our Sport’s Day will be rescheduled for next Friday.  

18.6.17

Cinio blasus, diolch yn fawr iawn i staff y gegin.
Tasty lunch thanks very much to the kitchen staff.
More photos available on the Flickr tab.
6.6.17

Blwyddyn 2 yn ymweld gyda'r RNLI Caergybi - Year 2 vistit to Holyhead RNLI

Diolch i'r RNLI am gael galw draw heddiw a cyfle i roi £145 wedi i'r plant fod yn codi pres.    Thanks go to all at the RNLI Holyhead for the fantastic day. It was a great chance to donate £145 from our recent charity event.