3.4.17

Diwedd cyfnod - End of an era


Mae Mrs Eva Jones wedi gadael Ysgol Kingsland  ac yn wynebu sialens newydd o weithio yn Ysgol Cybi.  Bu Mrs Jones yn aelod gwerthfawr a ffyddlon i’r ysgol am drideg tri o flynyddoedd.  Diolchwn yn fawr iawn am ei gwaith caled.  Dymunwn yn dda iddi at y dyfodol gan obeithio bydd yn galw draw i’n gweld.
Mrs Eva Jones left Ysgol Kingsland and is facing a new challenge at Ysgol Cybi.  Mrs Jones has been a valuable and loyal member of staff for the past thirty three years.  We thank her very much for the hard work and wish her all the best for the future and hope that she pops in to see us every now and again. 

No comments: