3.4.17

Beicio – Cycling


Councillor Jeff Evans visits Kingsland School

Daeth y Cynghorydd Jeff Evans i’r ysgol heddiw i gefnogi gwersi beicio blwyddyn 6.  Cafodd y plant hanes taith y cynghorydd i’r Fatigan i weld y Pab.  Llwyddodd y Cynhorydd Evans i godi arian at elusen cancr drwy feicio dros dwy fil o filltiroedd.  Roedd y cynghorydd hefyd yn bleidiol iawn i’r gwersi beicio oedd dan ofalaeth Ceri, Martina a Jaqueline o Adran Diogelwch y Ffyrdd (Priffyrdd) Ynys Mon.
Councillor Jeff Evans visited the school today to support our cycling lessons.  The councillor spoke with the children about his recent 2000 mile sponsored cycle ride to meet the Pope at the Vatican.  Councillor Evans cycle ride was in aid of a cancer charity.  The councillor was very supportive of the cycle lessons that were led by Ceri, Martina and Jaqueline from the Road Safety Department (Highways) Anglesey County Council. 

No comments: