28.6.17

PC Owain Edwards - Siarad am ffrindiau. Talking about Friendship

Ymweliad buddiol gan PC Owain Edwards.  Siaradodd am y berthynas rhwng plant a bwlio.  Soniodd hefyd am ddiogelwch ar y We.  
A visit from the PC Owain Edwards.  The children enjoyed the talk and activities about relationships and the interaction between children.  He also talked about online safety and bullying.  

Dydd Gwener 30-06-17 3.15PM  bydd cyfarfod i drefnu’r Ffair Haf yn Neuadd yr ysgol.  Fyddai’r ysgol yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.   
Welai chi yno!
This Friday 30-06-17 at 3.15PM there will be a meeting to arrange the Summer Fayre in the school hall.   Your support would be greatly appreciated. See you there!

Tystysgrifau Garddio! - Gardening Certificates!


Diolch Hayley an y tystysgrifau - Thank you Hayley for the certficates


Dydd Gwener 30-06-17 3.15PM  bydd cyfarfod i drefnu’r Ffair Haf yn Neuadd yr ysgol.  Fyddai’r ysgol yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.   
Welai chi yno!
This Friday 30-06-17 at 3.15PM there will be a meeting to arrange the Summer Fayre in the school hall.   Your support would be greatly appreciated. See you there!