15.9.17

Ymarfer Corff

Meithrin yn barod am eu gwers ymarfer corff gyntaf. Mwy o luniau ar Flickr.
Nursery ready for their first PE lesson. More photos on Flickr.

9.9.17

Meithrin/Nursery.

Rydym i gyd wedi mwynhau'r wythnos gyntaf yn y Dosbarth Meithrin. Am fwy o luniau gwelwch Flickr.
We have all enjoyed our first week in the Nursery Class. For more photos please see Flickr.