10.12.16

Kingsland's Got Talent

Llongyfarchiadau i'r enethod Blwyddyn 6 yma am dal gafael ar eu teitl 'Kingsland's Got Talent' yn y cystadleuaeth ddoe!

Well done to these Year 6 girls for retaining their 'Kingsland's Got Talent' title in yesterday's competition!


No comments: