16.12.16

Diolch - Thank you

Mae fy nghyfaill a minnau wedi pacio ein bagiau a chloi i fyny am y tro olaf.  Gair i ddiolch o galon am yr holl gyfarchion ac anrhegion, a dymuniadau gorau i bob aelod o gymuned Ysgol Kingsland - Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i bob un ohonoch - Mr R.

My little friend and I have packed our bags and locked up for the last time.  A quick note to thank you ever so much for all the messages and gifts, and best wishes to every member of the Ysgol Kingsland community - merry Christmas and a happy new year to each and every one of you - Mr R.  No comments: