16.12.16

Diolch - Thank you

Mae fy nghyfaill a minnau wedi pacio ein bagiau a chloi i fyny am y tro olaf.  Gair i ddiolch o galon am yr holl gyfarchion ac anrhegion, a dymuniadau gorau i bob aelod o gymuned Ysgol Kingsland - Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i bob un ohonoch - Mr R.

My little friend and I have packed our bags and locked up for the last time.  A quick note to thank you ever so much for all the messages and gifts, and best wishes to every member of the Ysgol Kingsland community - merry Christmas and a happy new year to each and every one of you - Mr R.  10.12.16

Kingsland's Got Talent

Llongyfarchiadau i'r enethod Blwyddyn 6 yma am dal gafael ar eu teitl 'Kingsland's Got Talent' yn y cystadleuaeth ddoe!

Well done to these Year 6 girls for retaining their 'Kingsland's Got Talent' title in yesterday's competition!


7.12.16

Sioe Nadolig - Christmas Show

Mae'r lluniau cyntaf o sioe Nadolig 2016 arlein yn barod - edrychwch ar ein tudalen flickr.  Cofiwch edrych eto yn y dyddiau nesaf am fwy o luniau.

The first pictures of the 2016 Christmas show are online already - have a look at our flickr page.  Remember to check back over the next few days for more pictures.