20.11.16

Diwrnod Plant Mewn Angen - Children In Need Day

Dyma rai o blant Kingsland yn codi ymwybyddiaeth o elusen Plant Mewn Angen echddoe.

Here are some children in Ysgol Kingsland raising awareness of Children in Need day on Friday.  


No comments: