22.11.16

Afalau Morrisons - Morrisons Apples

Diolch i archfarchnad Morrisons am ddod a choeden afalau i'r ysgol i blannu, ac am eu rhodd o afalau ffres i'r plant i annog bwyta'n iach.

Thank you to Morrisons for bringing an apple tree to school to plant, and for their gift of fresh apples for the children to promote healthy eating.  


20.11.16

Diwrnod Plant Mewn Angen - Children In Need Day

Dyma rai o blant Kingsland yn codi ymwybyddiaeth o elusen Plant Mewn Angen echddoe.

Here are some children in Ysgol Kingsland raising awareness of Children in Need day on Friday.  


16.11.16

Ymweliad Caterlink - Caterlink Visit

Daeth Caterlink i'r ysgol heddiw gyda sesiwn blasu ar gyfer Blwyddyn 4.  Cawsant wers am sut mae'r tafod yn prosesu blas bwyd a chyfle i arbrofi.

Caterlink visited the school today with a tasting session for Year 4.  They had a lesson about how the tongue processes the taste of food and a chance to experiment.