7.10.16

Twrnament Rygbi Tag - Tag Rugby Tournament

Llongyfarchiadau i'r tim rygbi am wneud mor dda yn y twrnament ym Millbank heddiw!

Congratulations to the rugby team for doing so well in the tournament at Millbank today!


No comments: