16.10.16

Radio Cymru

Da iawn i'r criw yma o blant blwyddyn 5 am gyfrannu at raglen Radio Cymru yn ddiweddar. Bydd yr eitem o Ysgol Kingsland ar Radio Cymru rywbryd rhwng 10:30 ac 11:00 ddydd Mawrth yma 18 Hydref 2016.  Mi fydd y rhaglen gyfan, fydd yn cynnwys plant yr ysgol yma a'r ysgolion eraill, ar Radio Cymru am 12:30 ddydd Gwener.

Well done to this gang from Year 5 for contributing to a Radio Cymru show recently.  The item  from Ysgol Kingsland will air on Radio Cymru sometime between 10.30 and 11.00 this Tuesday, 18th October.  The complete programme, including our children and those from other schools, airs on Radio Cymru at 12:30 on Friday. No comments: