9.9.16

Ymweliad Fferm - Farm Visit

Aeth Blwyddyn 3 i fferm Dr Wil yn Roscolyn heddiw i bigo afalu o'r berllan a gwneud sudd afal.

Year 3 visited Dr Wil's farm in Rhoscolyn today where they picked apples in the orchard and made apple juice.  
No comments: