30.8.16

Click here to find out why we want you to download the School Gateway app.... Cliciwch yma i ddarganfod pam yr ydym yn awyddus i chi lawrlwytho'r app School Gateway...

Rydym yn awyddus i gymaint o rieni ac sydd posib i ddefnyddio'r app School Gateway oherwydd:
*  mae'n rhatach i yrru a derbyn negeseuon
*  hwn yw'r ffordd fwyaf cyfleus i adrodd am absenoldeb plentyn
*  gallwch dalu am bres cinio a thripiau heb ysgrifennu siec neu yrru arian parod i'r ysgol
*  gallwch weld lefel presenoldeb eich plentyn 
*  hwn yw'r unig ffordd i fwcio lle yn ein clwb gofal sydd yn cael ei gynnal o 8am tan 8.25am bob dydd.

Problemau?  Mae'n rhaid defnyddio'r cyfeiriad e-bost sydd ar ein system ysgol i gofrestru.  Gwiriwch eich manylion pan mae'r ysgol wedi ail-agor.  Bydd yn bosib defnyddio'r rhan ar gyfer y clwb gwarchod o'r 2il o Fedi ymlaen.  Bydd y ffenest ar gyfer talu am ginio ysgol yn agor ar yr 2il hefyd.  Bydd angen i ni prosesu ffurflenni gofrestru rhieni newydd - gall hyn cymryd ychydig o ddyddiau.  

We're keen for as many parents as possible to use the School Gateway app because:
* it is cheaper to send and receive messages
* it is the most convenient way to report a child's absence
* you can pay for dinners or trips without having to write a cheque or send in cash
* you can keep track of your child's attendance level
* it is the only way to book places in our pre-school care club which will run from 8am to 8.25am daily.

Problems?  You must use the e-mail address that you gave us for the school's system to register.  Check your details with us when school reopens.  It will be possible to book places for the pre-school care club from September 2nd onwards.  The window for school dinner payments also opens on the 2nd.  For brand new parents, we'll need to process your registration forms, this could take a few days.