8.7.16

Gwobr Staff Gegin - School Kitchen Staff Award

Llongyfarchiadau i staff gegin yr ysgol - mae gan Ysgol Kingsland y gyfradd uchaf o blant yn dewis cinio ysgol yn y sir fel canlyniad i'w ymroddiad.  Diolch i chi am eich gwaith!

Congratulations to the school kitchen staff - Ysgol Kingsland has the highest rate of children choosing school dinners in the county as a result of their commitment.  Thanks for your work!


No comments: