14.7.16

Garddio - Gardening


Dyma cynnyrch olaf y flwyddyn academaidd wedi ei gynaeafu o'r ardd.  Diolch i Mrs Gaff, Mr Pawson a'r plant am eu holl waith caled yn ardd yr ysgol eleni!

Here's the final harvest of the academic year.  Thanks to Mrs Gaff, Mr Pawson and the children for their hard work in the school garden this year!


No comments: