9.6.16

Sipsiwn a Theithwyr ar Ynys Mon - Gypsies and Travellers on Anglesey

Mae Cyngor Sir Ynys Mon yn gwahodd sylwadau ar gynlluniau ar sefydlu mannau stopio dros dro ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr ar yr ynys, gan gynnwys safle drws nesaf i Ysgol Kingsland.  Mwy o wybodaeth yma, a cyfle i'r cyhoedd roi adborth yma

Anglesey County Council is inviting comments on plans to establish temporary stopping places for Gypsies and Travellers on the island, including a site next door to Ysgol Kingsland.  More information here, and an opportunity for the public to express their views here.


No comments: