28.6.16

Anifeiliaid yn y Cyfnod Sylfaen - Animals in the Foundation Phase

Roedd yna ymwelwyr yn nosbarthiadau'r cyfnod sylfaen ddoe - anifeiliaid o bob math!

There were visitors in the foundatio phase classrooms yesterday - animals of all sorts!


No comments: