15.6.16

Andy Dime One

Daeth Andy Birch i'r ysgol yn ddiweddar i greu furlun newydd ar un o waliau'r neuadd.  Dyma hen felin Kingsland gyda Mynydd Twr yn y cefndir.  Anhygoel!


Andy Birch visited the school recently to create a new mural on one of the school walls.  Here's the old Kingsland mill with Holyhead Mountain in the background.  Fantastic!

No comments: