16.5.16

Ymweliad Stena - Stena Visit


Diolch i Miss Tuck, Mr Cave a thîm Stena am drefnu ymweliad i borthladd Caergybi ar gyfer blwyddyn 1 wythnos diwethaf!  Mwy o luniau yn yr albwm Blwyddyn 1.

Thank you to Miss Tuck, Mr Cave and the team at Stena for organising a visit to Holyhead port for Year 1 last week!  More images in the year 1 album.
No comments: